Robotic Process Automation Eyes Banner
Speed and agility with Robotic Process Automation

Hastigheden og agiliteten hvormed information kan udveksles og distribueres i en virksomheds informationsøkosystem, kan give en unik konkurrencefordel.

Mange virksomheder kan ikke opnå denne konkurrencefordel, da virksomhedens information er spredt over mange interne og eksterne informationskilder inklusive kunder, leverandørportaler, 3270 applikationer, offentlige websites, enterprise applikationer, regneark mv.

Integration mellem disse systemer er ofte kompleks og omkostningstung, hvorfor hovedparten af virksomheder ikke har automatiseret disse processer, men i stedet håndterer processerne manuelt.

 

Smart Robotic Process Automation (Smart RPA)

Smart Robotic Process Automation (Smart RPA) automatiserer manuelle repetitive informationsdrevne processer i den moderne virksomheds evigt skiftende informations-økosystem.

Smart RPA kan automatisere dine forretningsprocesser på timer eller dage. Da det er så hurtigt og nemt at automatisere med Smart RPA, er der mange manuelle processer, der normalt ikke kan betale sig at blive automatiseret, som nu alligevel med fordel kan automatiseres. Hvilket sikrer en høj service og eliminerer menneskelige fejl.

Kritisk information kan nu indsamles og udveksles på tværs af virksomhedens informationsøkosystem og blive brugt på nye kreative måder, som giver konkurrencemæssige fordele.

 

Løsninger
 
 

Hvor mange medarbejdere har du, som hver dag kopierer og flytter data mellem systemer og applikationer som f.eks. Excel regneark, 3270 terminaler, email, eksterne webportaler og andre applikationer?

Globalisering, ændring i supply-chain og et stigende antal partnere, som kræver udveksling af information via deres webportaler, betyder at informationsstrømmen i nutidens supply-chain er mere krævende end nogensinde før.

Transport og logistik virksomheder bliver kontinuerligt presset på prisen fra deres kunder mens de samtidigt bliver presset af vognmænd, der kræver en højere pris for deres service.

Det siger vores kunder
 
 

Arrow

Arrow bruger Kofax Kapow™ til at frembringe en bedre integration med sine nøgleleverandører, skabe kortere cyklusser, sikre præcise data og højne kunde og medarbejder tilfredsheden.

SE Webinar

Transport & Logistik

Ved hjælp af Kofax Kapow™, har Trinity Logistics reduceret sine omkostninger med ca. 90%. Fornyet fokus på håndtering af fejl gav en dokumenterbar effektivitetsforøgelse og dermed bedre cash flow.

SE Case Study